Wat is qEEG?

qEEG staat voor kwantitatieve EEG. qEEG geeft inzicht in EEG en hersenfunctie. Door de EEG-activiteit in verschillende delen van de hersenen te kwantificeren kan de activiteit in deze delen en de interactie tussen de delen worden getoond, ofwel cijfermatig, ofwel gevisualiseerd met gekleurde kaarten. De EEG- en daaraan afgeleide qEEG-informatie kan geïnterpreteerd worden en gebruikt worden als een klinisch hulpmiddel om hersenfunctie te beoordelen en de veranderingen in hersenfunctie te volgen die het resultaat zijn van interventies zoals neurofeedback of medicatie. qEEG-data kunnen ook vergeleken worden met andere qEEG-databases en gebruikt worden als een hulpmiddel voor beoordeling en prognose, en wordt ook gebruikt voor opleidingsdoeleinden. Hersenkartering is een verzameling aan neurowetenschappelijke technieken die gericht zijn op het in kaart brengen van hoeveelheden of eigenschappen op ruimtelijke representaties van de hersenen, wat resulterend in kaarten.

Eén van de eenvoudigste vormen van kwantitatieve EEG is spectrale analyse. qEEG refereert meestal naar het opnemen en kwantificeren van 19 of meer posities, vaak door middel van speciale EEG Caps. Deze nieuwe benadering kan een overzicht bieden van de dynamische veranderingen die zich in het brein voltrekken tijdens cognitieve verwerkingstaken, en ons helpen te bepalen welke delen van de hersenen activeren en al dan niet efficiënt informatie verwerken. Om een volledig fysiologisch beeld en inzicht in het raakvlak tussen lichaam en geest te krijgen kan men qEEG combineren met andere fysiologische signalen zoals hartslagvariabiliteit (HRV) of huidgeleiding (SC/GSR).

qEEG brain map
Advantages of qEEG and brain mapping

Wat zijn de voordelen?

 • Beoordeel neurofysiologische responses en disfunctionele patronen
 • Realtime feedback over volledige hersenfunctie
 • Zelfbewustwording van fysiologische processen
 • Beoordelings- en prognosehulpmiddel voor training
 • Visualiseert het raakvlak tussen lichaam en geest en creëert een raakvlak om nieuw gedrag aan te nemen
 • Niet-farmacologische en niet-invasieve oplossing

Vormen van qEEG

Wij bieden de volgende oplossingen voor qEEG, hersenkartering en neurofeedback:

qEEG-apparatuur

NeXus-32
 • Krachtige oplossing voor qEG, neurofeedback en biofeedback
 • 21-kanaals EEG-cap voor qEEG- en hersenkartering
 • Tot 4 EEG kanalen voor frequentieband, Z-score, SCP of ERP
 • Meet ook sEMG, hartslag, ademhaling, huidgeleiding of temperatuur
 • Betrouwbare hoogwaardige signalen en draadloze gegevensoverdracht
 • Wordt geleverd met eenvoudig te gebruiken software

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Meer informatie