Neurofeedback

Wat is neurofeedback?

Neurofeedback is een specifieke toepassing van biofeedback om de elektrische activiteit van het menselijk brein, de elektro-encefalografie (EEG), te visualiseren en trainen. Met EEG-visualisatie kan men leren om de eigen hersenactiviteit zelf beter te reguleren, aan de hand van het principe van operante conditionering. Neurofeedback is een niet-farmacologische en niet-invasieve methode om hersengolven te trainen. Het is gericht op het optimaliseren van de hersenen, in plaats van enkel symptomen te onderdrukken, zoals dit bij medicatie het geval is. Met succesvolle neurofeedbacktraining kan de medicatie die wordt gebruikt om de hersenfunctie te reguleren gereduceerd worden of zelfs overbodig gemaakt worden.

Neurofeedback, soms ook wel EEG-biofeedback, neurotherapie of cognitieve verbetering genoemd, pakt hersendisregulatie aan. Om een volledig fysiologisch beeld en inzicht in het raakvlak tussen lichaam en geest te krijgen kan men neurofeedback combineren met andere fysiologische signalen zoals hartslagvariabiliteit (HRV) en huidgeleiding (SC/GSR).

Onderzoek toont aan dat neurofeedback, in isolatie en ook in combinatie met andere gedragstherapieën, een effectieve manier is om verscheidene aandachtsgerelateerde problemen en slaapstoornissen te behandelen. Voor meer informatie zie de review van neurofeedbacktoepassingen van de International Society for Neurofeedback & Research (ISNR).

Moduleer hersenactiviteit

De meest voorkomende hersengolven die gemeten en getraind kunnen worden met neurofeedbacktraining zijn:

Hoe gaat een neurofeedbacksessie in zijn werk?

Bied neurofeedback aan ter aanvulling op bestaande behandelingen. Een neurofeedbacksessie bestaat uit de volgende stappen:

Meten

Identificeer de oorzaak van het gebrek aan fysiologische balans van de klant en bepaal een behandelingsplan.

Bewustzijn

Visualiseer één of meerdere fysiologische signalen en toon daarmee het verband tussen lichaam en geest.

Optimaliseren

Bied realtime audiovisuele feedback van de fysiologische toestand van de klant. De klant wordt beloond als hij of zij successen behaalt.

Controleren

Analyseer de fysiologische effecten van één of meerdere sessies.

Wat zijn de voordelen?

 • Evalueer neurofysiologische responsen en disfunctionele patronen
 • Zelfbewustwording over onbewuste fysiologische veranderingen
 • Leer zelfbewustzijn via onbewuste fysiologische veranderingen
 • Actieve rol en betrokkenheid van de klant
 • Behandelt de oorzaak van een probleem in plaats van de symptomen
 • Gepersonaliseerde training met multimedia zoals video’s, afbeeldingen, en spelletjes

Vormen van neurofeedback

Wij bieden de volgende vormen van neurofeedback die nuttig zijn voor klinische toepassing:

Neurofeedback equipment

NeXus-32
 • Powerful solution for qEEG, neurofeedback and biofeedback incl. starter kit
 • 21 channel EEG Cap for qEEG and brain mapping
 • Up to 4 channels for EEG, Z-Score, SCP or ERP/EP
 • Measure peripherals like sEMG, pulse, respiration, skin conductance or temperature
 • Reliable high quality signals and wireless data transfer
 • Comes with easy to use software
NeXus-10 MKII
 • Versatile solution for neurofeedback incl. starter kit
 • Up to 4 channels for EEG, Z-Score or SCP
 • Measure other signals like sEMG, pulse, respiration, skin conductance or temperature
 • Reliable high quality signals and wireless data transfer
 • Comes with easy to use software
NeXus-4
 • Entry-level solution for biofeedback and neurofeedback incl. starter kit
 • Up to 2 channels EEG or sEMG
 • 2 channels for signals like pulse, respiration, skin conductance or temperature
 • Reliable high quality signals and wireless data transfer
 • Comes with easy to use software